OM INDRE BARN TERAPI

Indre barn metoden er en terapiform som er særlig effektiv til at hele og forløse dit indre barns uforløste følelser og traumer. Det er en terapeutisk visualiseringsmetode, der arbejder med underbevidsthedens sprog. Traumer i barndommen kan skabe overlevelsesmønstrer, som i voksenlivet kan føre til en uhensigtsmæssig adfærd overfor dig selv eller andre, indre ubalance eller kropsspændinger.

 Denne terapiform kan hjælpe dig til at forstå dine reaktionsmønstre og lærer dig at drage omsorg og kærlighed for dine barnlige adfærdstræk.

FILOSOFI

Ved at genopleve de svære episoder og følelser du som barn oplevede, får du muligheden for at se det hele fra et lidt mere nuanceret og kærligt sted. Som den voksne du er idag kan du nemlig i visualiseringen drage omsorg for dit eget indre barn og dermed igangsætte en helingsproces.

RESULTATET

Efter en behandling vil du typisk have fået større bevidsthed og indsigt i dine mønstre og adfærd. Du vil også mærke en dybere forståelse, rummelighed og accept over for den du er, dine handlinger og hvor du kommer fra. Vrede og selvbebrejdelse kan pludselig blive til accept eller tilgivelse.

Behandlingen og dine nye indsigter vil som regel rumstere i dig i en tid, for så efterfølgende at falde på plads som puslespilsbrikker. Indre Barn Terapi er et meget kraftfuldt redskab og kan være skræmmende og smertefuldt, men også smukt, forløsende og helende.

DET INDRE BARNS FØLELSER

Nogle af de følelser man kan stå med som viser at der kan være et indre barn på spil er:

 • Følelsen af at være forkert

 • Utilstrækkelighed

 • Sorgfuldhed

 • Vrede

 • Følelsen af svigt

 • Er jeg værd at elske?

 • Tristhed

 • Savn

 • Magtesløshed

 • Angst

 • Frygt

 • Manglende overskud eller selvtillid

 • Usikkerhed

 • Manglende grænsesætning

Forløs barndommens traumer